Μοναδική Προσφορά για τους Followers μας!

Για το πρόγραμμα | Από €80 μόνο €40!

Ισχύει για εγγραφές έως και 19.04.2019 και με καταβολή του ποσού στον τραπεζικό λογαρισμό που αναγράφεται στην φόρμα εγγραφής ΕΔΩ…

Ισχύει μόνο για τους Followers του Blog μας και για ακόμα 1 Άτομο!

Master Social Media Marketing & Ads Course
2 Day Master Class

23-24.04.2019
Duration: 9 Hours | 2 Day Course
Course Language: Greek
Location: KEAK | El.Venizelou 104, Kallithea, Athens, GR

In this KEAK Business Course you will learn how to master:
Facebook Marketing
YouTube Marketing
Instagram Marketing
Pinterest Marketing
LinkedIn Marketing
Twitter Marketing
Quora Marketing
And many more…

What are the requirements?
To have a Computer or a Smartphone with you, for immediate support from us!

What am I going to get from this course?
-Targeted Audience
-Learn all the Secrets to Grow Your Business Using Social Media Marketing
-Create Engaging Content on 7 Different Social Media Platforms
-Advertise on 7 Different Platforms
-Digital Marketing Tools

What is the target audience?
-Entrepreneurs Wanting to Grow Their Business With Social Media Marketing
-Bloggers Looking to Grow Their Audience With Social Media Marketing
-Small Business Owners – Online & Offline
-Anyone Looking To Learn In-Demand Well Paid Advertising Skills
-Anyone Wanting to Master Social Media

Modules
Facebook Marketing – Advance Level
YouTube Marketing – Advance Level
Instagram Marketing – Advance Level
Pinterest Marketing – Advance Level
LinkedIn Marketing – Advance Level
Twitter Marketing – Advance Level
Quora Marketing – Advance Level

Complete Course Cost
€80
€50 KEAK Member’s 

Valid Certification Course

Course Director: Gerasimos Tzamarelos, Ph.D